R programlama dili istatistiksel bir hesaplama dilidir ve R’de yerleşik olan işlevlerin çoğu istatistiksel amaçlar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, bazı istatistiksel terimleri ve R’ye yerleştirilmiş birkaç istatistiksel işlevi çok hızlı bir şekilde gözden geçireceğiz.

Bazı işlevsel fonksiyonlar hayat kurtarabilir. Ben de elimden geldiği kadar en sık kullanılabilecek fonksiyonları bu sayfada biriktireceğim. Güzel bir kaynak olacağını düşünüyorum.

Örnekler geliştirdikçe burada yine paylaşacağım.

p Değeri

P değeri bir karşılaştırmada “istatistiksel anlamlı fark vardır” kararı vereceğimiz zaman yapacağımız olası hata miktarını gösterir. Ünlü bir istatistikçi olan Fisher tarafından bu hatanın maksimum kabul edilebilir düzeyi 0,05 olarak önerilmiş ve kabul görmüştür. Bir test sonucunda bulunan P değeri 0,05’in altında bir değer ise karşılaştırma sonucunda anlamlı farklılık bulunduğu anlamına gelir.

install.packages("pvaluefunctions")

library(pvaluefunctions)

Bağıntılı Fonksiyonları

Bu paket aşağıdaki R paketleriyle bağıntılıdır.

Estimate

İstatistikte, bir tahminci, gözlenen verilere dayanarak belirli bir miktarın tahminini hesaplamak için kullanılır. Bu kuralla, faiz miktarı ve sonucu ayırt edilir. Nokta ve aralık tahmin edicileri vardır. 

estimate(x, regression.range, do.plot, )

Argümanlar:

x: Tahmin için gerekli tüm bilgileri içeren bir nesne.

regression.range: Regresyonun gerçekleştirildiği x ekseni üzerindeki değerler aralığı.

do.plot : Mantıksal değer. DOĞRU ise (varsayılan değer), regresyonun bir grafiği gösterilir.

cor fonksiyonu R

Korelasyon almak için kullanılır.

Örnek:

var(x, y = NULL, na.rm = FALSE, use)

cov(x, y = NULL, use = “everything”, method = c(“pearson”, “kendall”, “spearman”))

cor(x, y = NULL, use = “everything”, method = c(“pearson”, “kendall”, “spearman”))

Bir data frame var içindekilerin tek seferde ilişkilerini göreyim derseniz library(ggcorrplot) kütüphanesini kullanabilirsiniz. Tema örneklerimi ekleyeceğim birkaç güne kadar. Fonksiyon halinde paketliyorum. Güzel bir çalışma yardımcısı dosya hazırlayacağım.