SWOT Analizi Nedir ?

SWOT Analizi mekansal planlama, kurumsal planlama veya kişisel planlama gibi alanlarda başvurulan; kişiye, kuruma, projeye veya proje alanına ilişkin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler gibi parametreleri açıkça ortaya koyan bir tekniktir.

 

Peki ‘SWOT‘ kelimesinin açılımı nedir ?

SWOT;

  • Strengths (Güçlü yönler)
  • Weaknesses (Zayıf yönler)
  • Opportunities (Fırsatlar)
  • Threats (Tehditler)

SWOT’un Türkçe karşılığı ise GZFT’dir.

SWOT Analizinin kullanım alanı fark etmeksizin;

  • Güçlü ve Zayıf yönler projenin-proje alanının-şirketin-kişinin kendi iç bağlamında olan, zamanla değişebilecek veriler ve bilgilerden oluşurken,
  • Fırsatlar ve Tehditler alanın-şirketin-kişinin dış bağlamda etkileyen ve değişmesi pek mümkün olmayan veriler ve bilgilerden meydana gelmektedir.

 

SWOT analizinin yararları nelerdir?

SWOT analizi sonucunda çeşitli kazanımlar elde edilebilir. Her şeyden önce, ele alınan konu hakkında belirsizlikler ortadan kalkar, tüm ayrıntılar görünür hale gelir. Böylece alınacak kararların ne derece doğru ve yanlış olacağını önceden kestirmek mümkün olur.

SWOT analizi, yapmak istediğiniz işin veya amacınızın güçlü ve zayıf yönlerini, olumlu-olumsuz yanlarını, avantajlı veya avantajsız yanlarını görmenizde yardımcı olur. Böylece, belirlenen güçlü yönler, fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılabilir. Zayıf yönlerin farkına varılarak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilebilir. Tehditler, güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülebilir.

Eğer bir proje fikrine uyguluyorsanız, SWOT analizi, belirlenen konudaki içsel ve çevresel tüm faktörlerin incelenmesini ve hesaba katılmasını sağlar. Bu sayede, projenin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, projeye tehdit oluşturabilecek unsurların önceden fark edilip önlem alınmasını, projenin güçlü yönlerinin ortaya çıkmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, zayıf yönlerin belirlenerek olası tehditler karşısında düşülebilecek muhtemel zor durumların önceden bilinmesini ve önlem alınmasını sağlar.

 

SWOT analizi yapmak için yardımcı sorular

SWOT analizi yaparken aşağıdaki soruları yanıtlayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Mümkün olduğuna tarafsız ve objektif olmalısınız.

Güçlü yönlerin saptanması için sorular

Güçlü yönlerinizi hem içeriden hem de dışarıdan bakarak değerlendirin: Üstün yönlerimiz neler?
Hangi tür faaliyetleri daha iyi yapıyoruz?
Sahip olduğumuz avantajlar ne?
Hangi kaynaklara sahibiz?
Diğerleriyle karşılaştırınca güçlü yanlarımız neler?
Diğerleri bizim hangi yönlerimizi güçlü görmekteler?

Güçlü yönlerinizi genellikle çevrenizdekilerle kıyaslayarak belirleyebilirsiniz. Eğer bunları belirlemekte zorlanırsanız ele aldığınız konuyla ilgili özelliklerinizin listesini yapmayı deneyin. Listeleyeceğiniz özelliklerin bir kısmı güçlü yönler olabilir.

Zayıf yönlerin saptanması için sorular

Burada hoşunuza gitmeyen bütün gerçeklerle yüzleşmeyi göze almalısınız. Zayıf yönlerinizi de yine iç ve dış çevre açısından düşünün:
Neleri kötü yapıyoruz?
Hangi eksiklerimiz var?
Neleri iyileştirmeye ihtiyacımız var?
Başkaları hangi konularda bizden daha iyiler?
Nelerden sakınmalıyız?
Başkaları hangi yönlerimizi zayıf görüyor?
Hangi faktörler zayıflıklarımıza neden oluyor?

Fırsatların saptanması için sorular

Önümde duran fırsatlar neler?
Fırsat yaratan kaynaklar neler?
Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor?
Hangi olaylar ve değişimler işimi kolaylaştırır?

Fırsatlara güçlü yönlermiş gibi bakmak doğru bir yaklaşımdır. Ancak fırsatlar, çoğu zaman güçlü yönler ile karıştırılır. Güçlü yönler genellikle sahip olduğunuz sürekli durumlardır, fırsatlar ise sizin dışınızda gelişen ve geçici olabilecek durumlardır.

Tehditlerin saptanması için sorular

Önümüzde ne gibi engeller var?
Hangi unsurlar yol almamıza engel olabilir?
Diğerleri bu konuda neler yapıyor?
İlgili standartların veya uzmanlıkların, ürünlerin veya hizmetlerin kalitesinde bir değişim söz konusu mu?
Değişen koşullar her hangi bir şekilde tehdit oluşturuyor mu?
Finansal sorunlarımız var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?