Selam arkadaşlar.

Verilerimizi aldık bazı işlemlerden geçirdik ama çizdirmeye ihtiyacımız var fakar plot() fonksyionu çok dandik görseller veriyor. Ne yapacağız.

Daha ileri seviye plotlar da var fakat ggplot2 kütüphanesini kullanarak gayet şık görünümler elde edebilir, Rmarkdown, RNoteboook veya flexdashboard da bu görünümleri kullanabilirsiniz.

R programlama dilinde bildiğim bir şey varsa her eklentide farklı stil kodların kullanılması, bazı tablo görünümlerinin word çıktılarda alınamaması vb. bir çok sinir bozucu durumun olması.

Sizlere örnek teşkil etmesi açısından kendi yazdığım temayı fonksiyon haline getirdim. Mavimsi bir görüntüsü var hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Sadece X değişkenli bir örnek dilerseniz XY haline de getirebilirsiniz. Y kısmını burada otomatik alıyor.

Yeni bir script dosyası açıp fonksiyon adında kaydedin ve istediğiniz yerde çağırın ggplot2 çıktıları heryerde görünüyor merak etmeyin.

YatayHistogramX <- function(.data, x, xbaslik, ybaslik, anabaslik) {
ggplot(.data,
aes(x = x),
fill = “#699fb3”,
color = “#f9ecef”,
alpha = 0.1) +
geom_bar(
data = .data,
show.legend = TRUE,
fill = “#699fb3”,
color = “#e9ecef”,
position = “dodge”,
alpha = 0.8
) +
geom_vline(
data = .data,
aes(xintercept = x),
show.legend = TRUE,
linetype = “dashed”,
alpha = 0.1
) +
theme(
legend.position = “right”,
plot.title = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 14,
),
axis.title.x = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 12,
),
axis.title.y = element_text(
color = “#1b4a70”,
size = 12,
)
) +
scale_color_brewer(palette = “Paired”) +
xlab(xbaslik) + ylab(ybaslik) + ggtitle(baslik)
}

İngilizce kaynaklarda genelde ilk kısım veriliyor data label nasıl koyacağım legend ler nerede olacak, axis title verilerini nasıl ekliyorduk diye sormayacaksınız. Bu tema üzerinden oynayarak değişik grafikler alabilirsiniz.

İyi kodlamalar.